Legea 129/2019 beneficiarul real

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) informează că, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, societățile înregistrate până la data intrării în vigoare a acestei legi în registrul comerțului, cu excepția companiilor și societăților naționale, precum și a societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, o declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Având în vedere faptul că Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare la data de 21.07.2019, termenul prevăzut de dispozițiile legale anterior se împlinește la data de 21.07.2020.

Dispozițiile art. 56 alin. (4) din același act normativ prevăd obligația depunerii unei declarații anuale la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

În anul 2020, persoanele juridice înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real, vor depune o singură declarație, după aprobarea situațiilor financiare anuale, care va acoperi atât obligația reglementată de dispozițiile art. 62 alin. (1) din lege, cât și cea reglementată de dispozițiile art. 56 alin. (4).

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor pe propria răspundere privind beneficiarul real pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire.

În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică. Mentionam ca dumneavoastra puteti depune aceasta declaratie oricand fara sa mai asteptati  aprobarea situatiilor financiare anuale. Ideal ar fi sa faceti acest lucru pana la sfarsitul lunii mai 2020 deoarece daca depasiti termenul legal puteti fi pasibil de amenzi.

Atentie, daca veti da declaratia la ONRC, dupa ce completati formularul il veti semna doar in fata referentilor de acolo, altfel nu este valabil!!

Pentru informații suplimentare puteți accesa pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, www.onrc.ro, Secțiunea Mențiuni persoane juridice, Subsecțiunea Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real.