Toate bogatiile isi au originea in minte. Bogatia este in idei nu in bani 

Robert Collier

Servicile noastre

Expertiza contabila

Serviciile noastre de expertiza contabila si certificare bilant cuprind: Expertiza contabila judiciara;Evaluarea patrimoniului societatii; Expertiza contabila amiabila.

Refacere contabilitate

In urma unei analize amanuntite firma noastra isi asuma raspunderea pentru refacerea contabilitatii si aducerea la zi a situatiei contabile. Aceasta inseamna.

Salarizare resurse umane

Intocmirea contractelor individuale de munca ; Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ; Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor.

Contabilitate

Contabilitate primara – Contabilitate de gestiune – Contabilitate financiara
Contabilitatea primara include: contabilitatea registrului de casa; contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri); intocmirea deconturilor de cheltuieli; inregistrarea facturilor emise catre client (facturare)…
Contabilitate de gestiune: Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;

Analiza financiara

Un rol important in dezvoltarea IMM-urilor il are analiza financiara. Analiza financiara presupune analiza cash flow-ului, a planului de afaceri si a bilantului prescurtat. Consultanta financiara cuprinde elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie.
Instrumente ale analizei financiare: Bilantul contabil; Bilantul patrimonial; Bilantul functional; Bilantul lichidativ; Contul de profit si pierdere; Soldurile intermediare de gestiune;

Consultanta fiscala

Consultanta fiscala acopera toate aspectele importante pentru o buna desfasurare a activitatii unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt urmatoarele:
Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.); Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;

Cauti un expert?

Este simplu! Trebuie doar sa ne dai un mesaj.