OUG 132/07.08.2020 – Masuri de sprijin acordate de stat angajatilor dar si angajatorilor

ANAF a întocmit un material informativ referitor la măsurile de sprijin destinate angajatorilor, salariaților, profesioniștilor, PFA, II, IF și zilierilor, adoptate recent de Guvern în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132 din 7 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020.

Aceasta este pentru susținerea angajatorilor și  a angajaților Angajatorii vor avea posibilitatea de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă în situația reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă / asediu. Pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o INDEMNIZAȚIE de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Indemnizația este suportată de angajatori și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor de șomaj după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată privind impozitele și contribuțiile aferente acestor plăți. Procedura de decontare și perioada de aplicare se vor stabili prin hotărâre a Guvernului care se va aproba în termen de 30 de zile. Deducerea personală, în vederea stabilirii impozitului, se va stabili prin raportare la cumulul dintre indemnizație și veniturile din salarii (aferente muncii efectiv prestate).

Angajatorul poate dispune reducerea timpului de lucru și poate solicita decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 a) măsura afectează cel puțin 10% din salariați; b) reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri cu cel puțin 10% față de luna similară din anul aterior (în cazul ONG, PFA, II diminuarea se raportează la veniturile realizate). Angajatorii datorează contribuția asigurătorie pentru muncă (CAM) atât pentru veniturile salariale, cât și pentru indemnizație. De această măsură vor beneficia peste 100.000 de firme, pe unele le va salva de la insolvență, va susține profesioniștii, PFA, II, IF.   Profesioniștii (avocați, contabili, cabinete medicale, PFA, II, IF), precum și persoanele care au încheiate convenții de muncă în baza Legii cooperației (L1/2005), în cazul reducerii temporare a activității determinate de starea de urgență/alertă/asediu, beneficiază la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut (41,5% * 5.429 = 2.253 lei). Plata indmnizației se realizează prin agențiile pentru plăți și inspecție socială (AJPIS). Pentru indemnizație se datorează impozit pe venit (10%), contribuția de asigurări sociale (CAS – 25%) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS – 10%). Obligațiile fiscale de mai sus se vor declara prin DECLARAȚIA UNICĂ și se vor plăti de persoanele beneficiare, până la data de 15 martie 2021, cu excepția cazului persoanelor care au încheiate convenții de muncă în baza Legii cooperației, ale cără obligații se rețin, se declară și se plătesc de angajator prin Declarația 112. Durata efectivă de aplicare a măsurii, categoriile de profesioniști, precum și procedura de plată a indemnizației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Prin excepție, în anul 2020, beneficiază de indemnizație toate persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG 30/2020. Pentru zilierii care desfășoară activități în domeniile afectate de întrerupere sau restrângerea activității, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă de 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă. Suma de mai sus se acordă de beneficiarul de lucrări din bugetul propriu și ulterior se decontează integral, la cerere, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială (AJPIS). Suma reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit și contribuția de asigurări sociale (CAS). Până la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelelor lucrate, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediul brut (41,5% * 5.429 = 2.253 lei). Angajatorul are obligația de a plăti integral contravaloarea muncii prestate, suma reprezentând 41,5% fiind decontată ulterior prin AJOFM. Decontarea se face la cererea angajatorului, după îndeplinirea de către acesta a obligațiilor declarative și de plată fiscale. Susținere activitate telemuncă Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se acordă o singură dată angajatorilor, pentru fiecare telesalariat, un sprijin financiar de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare activității în regim de telemuncă. Suma se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, prin AJOFM, în limita fondurilor alocate, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.