Redirecționarea impozitului pe profit.

Redirecționarea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări, acte de mecenat sau burse private

În data de 21 septembrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 923 Ordinul nr. 1.679 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și / sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Ordinul cuprinde următoarele prevederi cu privire la procedura de redirecționare a impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderii:

• Contribuabilii plătitorii de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderii vor putea redirecționa o sumă din impozitul datorat, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv declarației anuale de impozit pe veniturile microîntreprinderii aferente trimestrului IV;
• Valoarea sumei redirecționate se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită conform plafoanelor aplicabile din Codul fiscal (0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderii datorat) a sumelor reprezentând sponsorizarea, actele de mecenat sau bursele private acordate în anul respectiv și a sumelor reportate așa cum au fost înscrise în Declarația anuală de impozit pe profit;
• Pentru stabilirea valorii impozitului datorat se vor lua în calcul creditele fiscale acordate, precum și impozitul pe profit scutit/redus;
• Contribuabilii își exercită opțiunea de redirecționare prin depunerea Formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”;
• Obligația de plată a sumei redirecționate din impozitul datorat revine organului fiscal competent care are un termen de 45 de zile pentru soluționarea cererilor efectuate prin depunerea formularului 177;
• În cazul sponsorizărilor, redirecționarea va putea fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu excepția sponsorizărilor acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF și către alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Credit Biris/Goran