Esalonarea datoriilor la stat

PASI DE URMAT PENTRU ESALONAREA LA PLATA A DATORIILOR LA STAT  Societatile comerciale, cat si persoanele fizice isi pot esalona datoriile pe care le au la bugetul de stat, pe o perioada de maxim 5 ani. In acest sens, Ministerul Finantelor Publice a elaborat proceduri de aplicare publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 249 din 8 aprilie 2011.  Esalonarea la plata se acorda pe...

Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate, potrivit legii, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.
Esalonarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin posta, cu confirmare de primire.
Cererea contribuabilului se solutioneaza, in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de esalonare la plata sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata.
Dupa primirea cererii de acordare a esalonarii la plata, organul fiscal competent verifica:
a) daca cererea contine toate informatiile din lege (OMFP 1853/2011)
c) daca au fost depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) existenta unor sume de rambursat/de restituit/de plata de la buget.
In situatia in care a/au fost emisa/emise decizia de rambursare/de restituire si/sau acte de individualizare a obligatiilor de plata de la buget, organul fiscal efectueaza inregistrarea compensarii, inainte de eliberarea certificatului de atestare fiscala.
In vederea solutionarii cererii de acordare a esalonarii la plata si a stabilirii sumelor care vor face obiectul acesteia, organul fiscal elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, in doua exemplare: un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul esalonarii.
In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia.
Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial.
Dupa finalizarea analizei, organul fiscal emite acordul de principiu prin care stabileste perioada de esalonare, dobanda datorata pe aceasta perioada si procentul de pana la 40% prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta, dupa caz, precum si cuantumul garantiei. Dobanda se calculeaza de la data emiterii acordului de principiu.

Leave a Comment