Formularul 088 a fost eliminat incepand cu 1 februarie.

Formularul 088 a fost eliminat.

Prin Ordinul presedintelui ANAF 210/2017, ale carui prevederi au intrat in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2017, a fost abrogat Ordinul presedintelui ANAF 3841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088)- “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”. Referitor la aceasta situatie ANAF a dat declaratii prin care clarifica motivele eliminarii formularului considerand ca :
Potrivit programului de guvernare, unul dintre obiectivele Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor, astfel Agentia Nationala de Administrare Fiscala a analizat oportunitatea eliminarii formularului (088) si a decis renuntarea la acesta.
Din analiza procedurilor referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA s-a constatat ca, pe de o parte, contribuabilii furnizeaza o serie de informatii organelor fiscale prin formularele existente, respectiv: 010, 098 si 099 si ca, pe de alta parte, ANAF detine deja sau poate obtine prin schimbul de date cu alte institutii o serie de alte informatii care pot fi utilizate in evaluarea intentiei si capacitatii de a desfasura activitati economice.
Astfel, ANAF are in baza de date informatii cu privire la istoricul si comportamentul fiscal ale contribuabililor persoane juridice si cu privire la istoricul fiscal al persoanelor fizice care sunt administratori sau actionari/asociati, cum ar fi societatile in care au fost sau mai sunt participanti, situatia acestora, cazierul fiscal.

In aceste conditii, procedura actuala privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii în scopuri de TVA, precum si procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera de aplicare a TVA, aprobata prin O.P.A.N.A.F. nr. 2393/2016, presupune, pe de o parte, modificarea procedurii de evaluare si, pe de alta parte, actualizarea aplicatiilor informatice si a modalitatii in care sunt utilizate informatiile detinute sau obtinute de ANAF, prin schimbul de informatii cu alte entitati”.

Leave a Comment