Somerii – prima de relocare daca se angajeaza in alta localitate

Somerii primesc bani daca se angajeaza in alta localitate.

Guvernul a modificat si completat Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, în scopul incurajarii în munca a somerilor. Astfel, se acorda o prima de relocare persoanelor inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se încadreaza in munca, potrivit legii, într-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea de domiciliu sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia. Prima de relocare este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si este egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei si a utilitatilor) in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare nu depasesc suma de 5000 lei/luna, in situatia în care sunt singure sau impreuna cu familiile acestora, si care se încadreaza in munca pentru o perioada de cel putin 12 luni. Aceasta se acorda lunar, pe o perioada de 36 de luni, la cerere si nu se cumuleaza cu prima de incadrare sau cu prima de instalare, prevazute în legislatie.

Leave a Comment