Legea CASH-BACK a intrat in vigoare

Comerciantii au obligatia de a permite clientilor plata cu card bancar

Vorbim despre Legea 209/2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata care obliga micii comercianti si institutiile publice sa aiba POS-uri. Aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14 noiembrie 2016 si a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2017.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003,stipuleaza ca: Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum si institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata au obligatia sa accepte incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit.
Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei au obligatia sa accepte ca mijloc de plata si cardurile de debit si cardurile de credit. Institutiile emitente si acceptante de carduri vor fi obligate sa intreprinda toate masurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri in numerar la terminalele de plata, odata cu achizitia de bunuri si/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.
Persoanele juridice la randul lor vor trebui sa ofere serviciul de avans in numerar la terminalele de plata in baza contractelor incheiate cu institutiile acceptante si pot acorda avansuri in numerar. Acestea vor afisa la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum si informatii privind costurile serviciului.
Avansul acordat se va evidentia distinct pe bonul fiscal si nu va putea depasi suma de 200 de lei. Tranzactiile privind avansul in numerar se asimileaza retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzactiilor se stabilesc conform contractelor in vigoare intre parti. Comerciantii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depasi 1% din valoarea avansului acordat. In cazul in care suma existenta in casa, la dispozitia comerciantilor acceptanti de carduri, nu acopera suma solicitata de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibila. Bancile acceptante de carduri au obligatia de a instala terminale de plata in termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii. Instalarea terminalelor de plata se va face la solicitarea operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor juridice precum si a comerciantilor , in baza contractelor incheiate in acest scop, in toate locurile indicate de acestia.
In cazul in care comerciantii nu vor introduce mijloacele de plata cu cardul, se specifica faptul ca acestea vor constitui contraventii si se vor sanctiona urmatoarele fapte:
a) utilizarea unor terminale de plata care nu sunt instalate potrivit prevederilor legii;
b) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnica a terminalelor de plata care pot provoca inregistrari eronate sau pot genera fraude;
c) refuzul persoanelor juridice de a accepta incasari prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit;
d) refuzul persoanelor juridice de a accepta ca mijloc de plata cardurile de debit si cardurile de credit;
e) refuzul institutiilor de a implementa sistemul de acordare de avansuri in numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit si cardurilor de credit;
f) lipsa afisarii semnului si a informatiilor privind serviciul de acordare a avansurilor in numerar si a costurilor serviciului;
g) refuzul bancilor acceptante de carduri de a instala terminale de plata in termenul prevazut de lege;
h) lipsa asigurarii infrastructurii necesare pentru acordarea avansurilor in numerar la terminalele de plata de catre bancile acceptante de carduri.

Leave a Comment