Majorarea plafonului de TVA

Majorarea plafonului T.V.A. de la 35000 la 65000 euro  Urmare solicitarii tarii noastre adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat România sa majoreze plafonul mai sus amintit de la 35.000 la 65.000 de euro la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii României la U.E. În acest sens, Consiliul a adoptat în data de 26 martie a.c. o...

Majorarea plafonului T.V.A. de la 35000 la 65000 euro

Urmare solicitarii tarii noastre adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat România sa majoreze plafonul mai sus amintit de la 35.000 la 65.000 de euro la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii României la U.E. În acest sens, Consiliul a adoptat în data de 26 martie a.c. o Decizie a Consiliului Uniunii Europene care a fost publicata sub nr. 2012/181/UE în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 92/26 din 30 martie 2012.

Potrivit prevederilor actuale în domeniul TVA, persoanele impozabile cu sediul activitatii economice în România care realizeaza o cifra de afaceri inferioara plafonului de 35 000 Euro calculat la cursul de schimb de la data aderarii pot aplica regimul special de scutire pentru întreprinderi mici reglementat la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Întrucât publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a generat anumite confuzii în rândul contribuabililor din România în ceea ce priveste intrarea în vigoare a prevederilor cuprinse în acest document, dorim sa atragem atentia asupra urmatorului aspect.
În vederea aplicarii propriu-zise a masurii mai sus amintite pentru care tara noastra a obtinut autorizarea din partea Consiliului Uniunii Europene, este necesara implementarea în legislatia nationala în domeniul TVA a prevederilor referitoare la majorarea plafonului cifrei de afaceri pâna la care se poate aplica regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, motiv pentru care autoritatile fiscale din tara noastra urmeaza sa reglementeze aceste prevederi în dreptul intern si sa publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, un act normativ în acest sens.
Astfel, reglementarea masurii de majorare a plafonului se va realiza printr-o propunere de modificare si completare a Codului fiscal, sens în care Ministerul Finantelor Publice urmeaza sa întreprinda demersurile necesare.
Pâna la publicarea în Monitorul Oficial al României a unui act normativ prin care sa fie modificat plafonul cifrei de afaceri pâna la care se aplica regimul special de scutire de la plata TVA pentru întreprinderile mici, se vor aplica în continuare prevederile nationale în vigoare în prezent, potrivit carora plafonul în discutie este de 35.000 euro la cursul de schimb de la data aderarii, respectiv de 119.000 RON.

x

Leave a Comment