Persoanele fizice cu averi mari, intr-un proiect al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un document care conține definiția persoanelor cu averi mari și stabileşte cum va estima averile mari ale românilor.

„Persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deține o avere, atât în România, cât și în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Națională a României”, potrivit ordinului ANAF.

Estimarea averii se face pe baza datelor și informațiilor deținute sau obținute de ANAF cu privire la următoarele elemente patrimoniale:

  • bunurile imobile deținute;
  • bunurile mobile deținute;
  • activele financiare deținute.

Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF este cea care va stabili cine face parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. De asemenea, va mai exista un grup al persoanelor fizice cu averi mari format din grupul persoanelor fizice cu averi mari și din soţii, soţiile, rudele, afinii acestora până la gradul al doilea.

Persoanele fizice vor fi notificate de ANAF cu privire la faptul că fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari. 

Grupul de persoane fizice cu averi mari se actualizează o dată la 3 ani și o dată la 6 ani, în sensul eliminării persoanelor fizice care nu mai îndeplinesc acest criteriu.

Concomitent cu actualizarea grupului de persoane fizice cu averi mari se actualizează și grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari, conform proiectului. 

Pentru a putea fi aplicat, proiectul de ordin trebuie aprobat de șeful ANAF și publicat în Monitorul Oficial.