Registrul beneficiarilor reali (ONRC).

Registrul beneficiarilor reali.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a publicat in lista de formulare pentru persoanele juridice Declaratia privind beneficiarii reali. Noua masura a fost inclusa in Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019.

Conform Legii 129/2019, firmele din Romania care au actiuni la purtator vor fi nevoite sa isi scoata la vedere proprietarii. Este obligatorie inregistrarea beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

Beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.
ONRC va organiza un registru central in care vor fi inregistrate informatii privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat.
Persoanele juridice vizate au obligatia de a depune la inmatriculare, anual, sau ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali.

Leave a Comment