Suspendarea activitatii firmei

În caz de inactivitate temporara, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de trei ani consecutivi, precum si în cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.

În caz de inactivitate temporara, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de trei ani consecutivi, precum si în cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.
Inactivitatea temporara trebuie înscrisa în registrul comertului. Pâna la obtinerea regimului de declarare derogatoriu, societatea va depune declaratiile conform vectorului fiscal.
Regimul de declarare derogatoriu se solicita de platitorii de impozite si taxe la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul lor fiscal. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu contribuabilii trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: sa nu desfasoare niciun fel de activitate; sa nu obtina venituri din exploatare, financiare, extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor; sa nu aiba angajati si sa nu plateasca venituri cu retinere la sursa a impozitului; sa-si fi îndeplinit toate obligatiile declarative si de plata; sa nu aiba în curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor; sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala în derulare; sa nu fie înscrisi în lista contribuabililor inactivi.

La încetarea regimului derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal. Obligatiile de declarare pentru perioada anteriorara aplicarii regimului derogatoriu se mentin.

Leave a Comment