Noutati privind Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Noutati privind Impozitul pe venitul microintreprinderilor

In scopul implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de Guvernare aprobat de Parlament in 4 ianuarie 2017, guvernul a modificat si completat Codul fiscal printr-o ordonanta de urgenta adoptata in data de 6 ianuarie 2017.
Unul dintre elementele de noutate, este si faptul ca, in ceea ce priveste “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” majoreaza limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 de euro, modificand astfel una dintre conditiile ce trebuie ideplinite de persoanele juridice romane pentru incadrarea in definitia microintreprinderii.
De asemenea , in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si pentru asezarea echitabila a sarcinii fiscale intre microintreprinderi, se stabileste o cota de impozitare de 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati si se abroga cota actuala de 2% pentru microintreprinderile care au un salariat.
Tototdata , actul normativ contine reguli tranzitorii pentru persoanele juridice romane, platitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru incadrarea in definitia microintreprinderii si care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu data de 1 februarie 2017.
O alta prevedere importanta mai este si aceea ca, agentii economici care au capitalul social mai mare de 45.000 lei pot opta pentru regimul de platitor de impozit pe profit indiferent de cifra de afaceri din anul precedent. In plus optiunea devine valabila incepand cu trimestrul in care solicitarea a fost depusa la organele fiscale.

Leave a Comment