Schimbari legislative privind PFA si II

Schimbari legislative din 16 ianuarie privind infiinatrea PFA si II.

Începând cu data de 16.01.2017, ca urmare a intrarii în vigoare a Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, se modifica modul de înregistrare si de functionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) si întreprinderilor familiale (IF).
Principalele amendamente vizeaza numarul maxim de angajati si numarul activitatilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate, astfel: “PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN”, în timp ce “intreprinderea individuala" poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activitati prevazute de codul CAEN”.
În ceea ce priveste numarul de angajati, “PFA poate desfasura activitatile pentru care este autorizata singura sau împreuna cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de munca incheiat si înregistrat în conditiile legii”.
Întreprinderea individuala poate angaja cel mult 8 salariati, terte persoane, cu contract individual de munca încheiat si înregistrat în conditiile legii si poate stabili relatii contractuale, în conditiile legii (…)”.
De asemenea, actul normativ cuprinde un articol nou referitor la studentii care sunt scutiti de la plata taxelor pentru operatiunile de înregistrare si autorizare a unui PFA sau a unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale, precum si de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de aceste oficii.
Facem precizarea ca, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a Legii, persoanele fizice autorizate si întreprinderile individuale al caror numar de activitati incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevazut mai sus, trebuie sa solicite oficiului registrului comertului competent modificarea în mod corespunzator a mentiunilor din registrul comertului referitoare la obiectul de activitate.
În termen de 60 de zile de la împlinirea celor 2 ani, oficiul registrului comertului radiaza din oficiu persoanele fizice autorizate si întreprinderile individuale care nu au operat modificarile impuse de legislatia în vigoare, se mai precizeaza in comunicat.

Leave a Comment